Algemene Voorwaarden


Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Sansa Snap Studio (Mieke Mommens) en kunnen op elk ogenblik door de fotograaf worden toegepast. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde altijd aangepast worden.

De klant gaat automatisch en zwijgend akkoord met deze voorwaarden.

Elke bestelling dient schriftelijk aangevraagd te worden via de website van Sansa Snap Studio of via email.

De auteursrechten blijven steeds in het bezit van Sansa Snap Studio.

Boeking

Het is enkel mogelijk om schriftelijk een fotosessie vast te leggen. De prijzen van de aangeboden diensten zijn exclusief reiskosten, tenzij anders vermeld.
Enkel wanneer de volledige betaling van de sessie voldaan is, kunnen de bewerkte foto's geleverd worden.
Indien je dier risicogedrag naar derden vertoont, gelieve dit te preciseren. Je wordt dan telefonisch gecontacteerd voor overleg.

Betaling

Facturen zijn te betalen binnen de 14 dagen op rekeningnummer BE26 0019 1126 1829.

Je krijgt steeds een factuur digitaal doorgestuurd op het opgegeven mailadres.

Alle bijdragen zijn vrijgesteld van BTW. Dit geldt niet voor prestaties geleverd door derden, bijvoorbeeld bestelling van print van foto's.

Indien de fotoshoot binnen de 14 dagen plaatsvindt, dan dient de betaling tenminste 2 dagen vóór de fotoshoot op de rekening te staan van de fotograaf.

Nabestellingen worden na de fotoshoot afzonderlijk gefactureerd.

De verwerking van de foto's start slechts na ontvangst van de betaling.

Fotosessie en verwerking

Locatie, datum en uur worden op voorhand afgesproken.
Alle voorbereidende taken zijn in principe ten laste van de klant.

Een fotoshoot die door de klant wordt geannuleerd, wordt in principe niet terugbetaald, tenzij er zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen.
De fotoshoot kan door de klant één keer kosteloos verplaatst worden indien de verplaatsing aangevraagd wordt uiterlijk 14 dagen voor de datum waarop de fotoshoot zou plaatsvinden.

Sansa Snap Studio kan eenzijdig en te allen tijde een fotoshoot verplaatsen omwille van weeromstandigheden en/of overmacht. In samenspraak met de klant wordt een nieuwe datum voor de fotoshoot besproken.

Als de eigenaar /klant informatie achtergehouden heeft over het 'risicogedrag' van het dier, kan Sansa Snap Studio de sessie alsnog weigeren of stopzetten. Indien er al verplaatsingen gemaakt werden, wordt een forfait van €40 aangerekend.

Na afloop van de fotosessie zal er een selectie van foto's gemaakt worden. De selectie wordt gemaakt door Sansa Snap Studio. Binnen de 10 dagen ontvangt de klant een preview van deze geselecteerde foto's via een persoonlijke keuzegalerij. Deze foto's zijn strikt persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met derden.

Wanneer de klant zijn keuze van foto doorgeeft, dan is deze keuze finaal.
De bevestiging van de finale keuze van de foto's door de klant impliceert dat de klant tevreden is met het resultaat. De bewerking van de foto's op zich kan geen aanleiding zijn tot betwisting.

Alle gekozen foto's en eventuele door de klant bestelde extra foto's worden in één keer aan de klant geleverd via WeTransfer. Dit in twee digitale formaten: klein webformaat met logo voor sociale media en publiek en een groot formaat met klein logo voor privé gebruik.

De tijd tussen de fotoshoot en het toesturen van de foto's is ongeveer vier weken.
We beginnen te tellen vanaf het moment dat de klant zijn finale keuze heeft doorgegeven en/of aan de betaling van de nabestelling is voldaan. Wanneer men via Sansa Snap Studio prints of fotoboekjes besteld, kan de wachttijd oplopen (meer dan 4 weken) afhankelijk van de externe leveranciers.

Gebruik van foto's / auteursrechten

De foto's zijn voorzien van een watermerk/logo. De auteursrechten en vermogensrechten blijven bij Sansa Snap Studio. Je koopt de digitale foto of afdruk, niet de rechten die op de foto staan. Het logo moet steeds zichtbaar zijn.

Sansa Snap Studio staat toe dat je de foto's zelf afprint of laat afprinten voor persoonlijk gebruik (fotoalbum, kerstkaartje, enz.).
Bij openbaar (persoonlijk) gebruik van de foto's, zoals het internet, moet het logo altijd zichtbaar zijn en mag dit niet van de foto verwijderd worden. Wil je een foto gebruiken op sociale media, maar valt het logo weg bij het uploaden? Geen enkele probleem. Geef ons een seintje; we passen dit gratis aan.

Foto's mogen niet anders bewerkt of aangepast worden.

Indien je de foto's wilt gebruiken in een commerciële context, dan dient dit op voorhand gemeld te worden. Mits toestemming en een passende vergoeding kunnen deze foto's voor dit doeleinde gebruikt worden.

Wanneer de klant een fotosessie boekt, geeft hij Sansa Snap Studio het recht om alle gemaakte foto's te gebruiken voor persoonlijke en commerciële doeleinden zoals portfolio, sociale media, eigen gebruik en fotowedstrijden.
Personen op de foto's geven hierbij automatisch en stilzwijgend hun toestemming aan de fotograaf om de foto's voor verschillende doeleinden, waaronder ook commerciële doeleinden te gebruiken. Deze personen kunnen hiervoor geen vergoeding vragen. 

Aansprakelijkheid

De deelname aan de fotosessie is op eigen risico.
Sansa Snap Studio kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor eventuele materiële en/of lichamelijke schade.
De klant is verantwoordelijk voor de eigen eigendommen, de dieren en zichzelf . Als baasje of bewaker van de hond ben je tevens aansprakelijk voor de schade die je dier aan derden veroorzaakt. De klant is verantwoordelijk voor schade geleden aan hemzelf en (goederen van) derden.

Bij het boeken van een fotosessie aanvaard je deze aansprakelijkheidsvoorwaarde.

Sansa Snap Studio kan niet aangesproken worden in situaties waar overmacht ( zoals crashen van de elektronica, ziekte, ongeval, …) ervoor zorgt dat de dienst niet kan worden verwerkt of voldaan worden. In een dergelijke situatie wordt tot een overkomst gekomen.

Bij alle diensten of verkopen die via de post of bestellingsdienst doorgaan, is Sansa Snap Studio niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van de bestelling die verzonden is. Indien u een postverzekering wenst, kan deze aangerekend worden.

Verwerking van de persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens van de klant mogen niet door Sansa Snap Studio worden doorgegeven aan derden (tenzij wettelijk verplicht) of openbaar gemaakt worden.

Wanneer de klant een fotosessie boekt, geeft hij Sansa Snap Studio het recht om alle gemaakte foto's te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals portfolio, sociale media, eigen gebruik en fotowedstrijden. De klant kan hier ook geen vergoeding voor vragen.
Bij het schrijven van een review, geeft de klant ook de toestemming aan Sansa Snap Studio deze review te posten op sociale media. Hierbij kan de naam van de klant weergegeven worden.

Om na te gaan hoe de gegevens van de klant gebruikt en verwerkt worden, verwijzen we graag naar het privacybeleid. Dit is opgesteld als aanvulling van de algemene voorwaarden zoals de GDPR voorziet.